Voss Landbruksrekneskap
  "Godt, enkelt og lettfattelig"
Komplett frå bilagsføring til ferdige
likningsskjema og skatteutrekning
 
   Startsida   Program   Nedlasting   Om oss
 
PROGRAM

Rekneskap - Landbruk
Rekneskap - Anna næring
Faktura
Gratisprogram
Eksempel
Ofte Stilte Spørsmål
Tilbakemeldingar
Nedlasting
Bestill program

     

Årsoppgjer

På denne sida legg ein inn alle opplysningar knytt til årsoppgjeret
 
 
Her får ein også hjelp til spesielle tema i årsoppgjeret, f.eks telefonutgifter:
 
Til slutt i årsoppgjer er ei sjekkliste for ting som kan vera feil/utegløymt i rekneskapen:

     
EKSEMPEL

< Altinn
< Dagbok
< Årsoppgjer
< Næringsoppgåva
< Sjølvmeldinga
< Skatt
< Nøkkeltal
< Rapport

 
 


  Fjerntilgang og support via Internett med Teamviewer  
        Rediger