Voss Landbruksrekneskap
  "Godt, enkelt og lettfattelig"
Komplett frå bilagsføring til ferdige
likningsskjema og skatteutrekning
 
   Startsida   Program   Nedlasting   Om oss
 
PROGRAM

Rekneskap - Landbruk
Rekneskap - Anna næring
Faktura
Gratisprogram
Eksempel
Ofte Stilte Spørsmål
Tilbakemeldingar
Nedlasting
Bestill program

     

Fakturaprogram

Spørsmål: Eg kjøpte FakturaVoss av dykk i april 2007 (sjå nedanfor), men eg har no oppdaga at det ligg inne 2 mva-alternativ, 25 % og 13 %. I fjor skulle vel eigentleg matmomsen vore 14 % og er vel fortsatt det. Er det mogleg å få retta dette?
 
Svar: Dette må du heile tida sjølv halde ajour i samsvar med aktuelle mva-satsar. Sjå arket grunndata.

Spørsmål: Kan programmet sende faktura elektronisk ?
 
Svar: Dersom du brukar ein pdf-generator (f.eks. pdfcreator) og set denne opp som skrivar, kan du sende fakturaen som vedlegg til epost.
Dersom du har Excel 2007 kan du kjøpa vår nye versjon av fakturaprogrammet, der pdf blir generert automatisk, og der faktura og kopi blir splitta og lagra på kvar si mappe.


     
TEMA

Fakturaprogram
Dagbokføring, rekneskap
Teknisk Excel/Windows

 
 


  Fjerntilgang og support via Internett med Teamviewer  
        Rediger