Voss Landbruksrekneskap
  "Godt, enkelt og lettfattelig"
Komplett frå bilagsføring til ferdige
likningsskjema og skatteutrekning
 
   Startsida   Program   Nedlasting   Om oss
 
PROGRAM

Rekneskap - Landbruk
Rekneskap - Anna næring
Faktura
Gratisprogram
Eksempel
Ofte Stilte Spørsmål
Tilbakemeldingar
Nedlasting
Bestill program

     

REKNESKAPSPROGRAM FOR ANNA NÆRING

Dette programmet er basert på samme enkle og brukarvennlege modell som landbruksrekneskapen. Den største skilnaden er at kontoplanen er tilpassa andre næringar, og at alle element som er spesiellt for landbruk er fjerna. Du vil kunne utarbeide næringsoppgåver og andre nødvendige likningsskjema, inklusiv sjølvmelding. Oversikt over kundar og leverandørar, enkel analyse og skatteutrekning.
 
 
Aktuelle brukarar er einmannsføretak som ikkje er revisorpliktige, som for eksempel handverkarar, småentreprenørar, salgsverksemder osv.
 
Programmet passar godt for dei som driv tilleggsnæring i landbruket, men kan godt brukast utan tilknyting til landbruk. Avgrensingane er at ein ikkje har mange tilsette og ikkje har annan selskapsform enn enkeltmannsføretak. 
 
Prisar: Kr 1200,- (årleg vedlikehald kr 1100)
I kombinasjon med abonnement på landbruksrekneskap: Kr 850,- (årleg vedlikehald kr 850,-)
Dette inkluderer også brukarstøtte via telefon eller e-post.
 

 
 


  Fjerntilgang og support via Internett med Teamviewer  
        Rediger