Voss Landbruksrekneskap
  "Godt, enkelt og lettfattelig"
Komplett frå bilagsføring til ferdige
likningsskjema og skatteutrekning
 
   Startsida   Program   Nedlasting   Om oss
 
PROGRAM

Rekneskap - Landbruk
Rekneskap - Anna næring
Faktura
Gratisprogram
Eksempel
Ofte Stilte Spørsmål
Tilbakemeldingar
Nedlasting
Bestill program

     

Fakturaprogram

Landbruksdata Voss as har utvikla eit avansert Excel-basert fakturaprogram.

Prisen er  kr. 500, - + MVA .
Programmet er enkelt i bruk, det held styr på fakturaene dine og gjev utskrift på giro-ark. Det er bygd over samme lest som gratisversjonen, men har følgjande forbetringar:
  
   - inntil 3 ulike MVA-satsar på samme faktura
   - "foto" av tidlegare utskrivne faktura
   - kobling mot prisliste
   - utvida kundeliste
   - plass til fleire linjer på giro
   - evt vedlegg til giro
   - betre brukarrettleiing
   - enkel rutine for purring
   - innlegging av logo
   - pdf-generering for utsending av faktura som vedlegg til epost.
   - ein ekstra mva-sats, slik at ein enkelt faktura kan innehalde både 25,15, 12 og 0 % mva
   - innlegging av logo
 
 
For å bruka programma må ein ha Excel rekneark. Utover det stiller ikkje programmet systemkrav.
 

 
 


  Fjerntilgang og support via Internett med Teamviewer  
        Rediger