Voss Landbruksrekneskap
  "Godt, enkelt og lettfattelig"
Komplett frå bilagsføring til ferdige
likningsskjema og skatteutrekning
 
   Startsida   Program   Nedlasting   Om oss
 
PROGRAM

Rekneskap - Landbruk
Rekneskap - Anna næring
Faktura
Gratisprogram
Eksempel
Ofte Stilte Spørsmål
Tilbakemeldingar
Nedlasting
Bestill program

     

Gratisprogram

Landbruksdata Voss as har - i tillegg til vårt populære fakturaprogram - laga eit enkelt Excel-basert rekneskapsprogram for mindre lag, organisasjonar m.m.
Både fakturaprogrammet og lagsrekneskapen har vi valt å distribuera gratis til alle.
 
Landbruksdata Voss as gjer merksam på at sidan dette er eit gratisprogram, gjev me ikkje brukarsupport i vanleg forstand på desse programma. Me kan heller ikkje gje nokon garantiar for at programma fungerer optimalt på din PC, og kan heller ikkje ta noko ansvar om programma fører til problem på din PC.

Gratis Fakturaprogram

Programmet er enkelt i bruk, det held styr på fakturaene dine og gjev utskrift på giro-ark.
For å bruka programmet må ein ha  Excel rekneark. Utover det stiller ikkje programmet systemkrav

Merk at vi også tilbyr ein utvida versjon av fakturaprogrammet for kr. 350,-/400,-   + MVA. som er i samsvar med bokføringslova for næringsdrivande.

Gratis rekneskapsprogram

Landbruksdata Voss as har utvikla eit enkelt Excel-basert rekneskapsprogram for mindre lag og organisasjonar, eller andre som ikkje har oppgåveplikt til det offentlege.
Programmet er enkelt, og langt på veg sjølvforklarande i bruk.
For å bruka programmet må ein ha norsk Excel rekneark 97 eller nyare versjon. Utover det stiller ikkje programmet systemkrav.
 
 

 
 


  Fjerntilgang og support via Internett med Teamviewer  
        Rediger