Aktuelt

18. oktober 2022

Som tidlegare varsla så vert no rekneskapsprogrammet vårt omarbeidd til ny skattemelding med næringsspesifikasjon. Alle underskjema som næringsoppgåve, landbruksskjema, avskrivingsskjema osv går ut, og skatteetaten har samla alt i «Næringsspesifikasjonen» som ein del av skattemeldinga. For vår del er dette ein stor jobb, sidan me også legg opp til store endringar for å gjera arbeidet ditt lettare. Ved innsending vil alle tal frå næringa verta sendt til vår nettside der dei vert supplert med førehandsutfyllte tal i skattemeldinga. Du slepp altså å leggja inn løn, bankinnskot, gjeld og andre private verdiar, dette kjem automatisk på plass. Men du kan endra på desse før endeleg innsending. Pålogging på vår nettside vert med bank-id.Sjølve rekneskapsprogrammet vert som før når det gjeld bruk, med føring i dagbok osv. Men me har ambisjonar om å etterkvart kunne tilby online-excel slik at du arbeider på vår nettside og dermed slepp å ha eige abonnement på excel. Men dette må vera frivillig, dersom du har dårleg nett vil du kunna arbeida lokalt på din pc fram til innsending.Ved innsending vil det også verta liggande ein sikkerheitskopi av heile programmet ditt på vår server.Ektefelle si skattemelding vil ikkje vera ein del av programmet vårt lenger. Ved deling av inntekt vil ektefelle sin del verta fanga opp av skatteetaten når brukar leverer, og når ektefelle etterpå går inn på si skattemelding på skatteetaten.no så vil næringstala vera med der. Men felles skatteutrekning i vårt program vil me ta med vidare.

18. februar 2022

Vårt gamle gratisprogram for lag og organisasjonar fungerer ikkje lenger på nye excel. Me legg no ut eit oppdatert program basert på VBA-kode. Ny funksjon ved skifte til nytt år. Programmet kan kjøpast for kr 600 + mva, og det er ingen ekstra årlege kostnadar. Du finn bestillingsskjema her på nettsida.

26. november 2021

Skatteetaten har varsla ei stor omlegging av skattemeldinga. Det vert slutt på skjema som næringsoppgåve, personinntektskjema osv, og alt vert samla i tema i skattemeldinga. Innsendinga vert også endra. Skatteetaten legg opp til innsending på det nye opplegget våren 2022, men det vert ikkje obligatorisk før våren 2023. For vår del ventar me med omlegginga til rekneskapsåret 2022 med innlevering i 2023, og håpar dei fleste barnesjukdommar er rydda av vegen då. Nytt vert også at du ikkje lenger kan leggja næringstal manuelt direkte i Altinn, alle må no senda gjennom eit godkjent dataprogram

18. mars 2021

Fakturaprogrammet har fått litt ny utforming på giro.

4. februar 2020

Då er både endeleg versjon for 2020 og 2021A klar til nedlasting for kundar.

4. februar 2018

Her er ei morsom tilbakemelding frå kunde som prøvde å gå over til konkurrent: Heia!  No har eg bynt føringa av landbruksrekneskapen i «namn på konkurrent», lagt inn i hovedbok og kunderegister mv. Har fått ført ett bilag, og no gjer eg opp. Det her orke eg ikkje. Vær så snill å ta meg inn i «folden» igjen!  Går det bra? Kan du fakturere meg for eit år til?  Vennlig helsing frå NN