Referanse fra kunde

Her er ei morsom tilbakemelding frå kunde som prøvde å gå over til konkurrent:

Heia!  No har eg bynt føringa av landbruksrekneskapen i «namn på konkurrent», lagt inn i hovedbok og kunderegister mv. Har fått ført ett bilag, og no gjer eg opp. Det her orke eg ikkje. Vær så snill å ta meg inn i «folden» igjen!  Går det bra? Kan du fakturere meg for eit år til? 

Vennlig helsing frå NN