Fakturaprogram

Landbruksdata Voss as har utvikla eit avansert Excel-basert fakturaprogram.

Prisen er kr. 500, – + MVA.
Programmet er enkelt i bruk, det held styr på fakturaene dine og gjev utskrift på giro-ark. Det er bygd over samme lest som gratisversjonen, men har følgjande forbetringar:

 • inntil 3 ulike MVA-satsar på samme faktura
 • «foto» av tidlegare utskrivne faktura
 • kobling mot prisliste
 • utvida kundeliste
 • plass til fleire linjer på giro
 • evt vedlegg til giro
 • betre brukarrettleiing
 • enkel rutine for purring
 • innlegging av logo
 • pdf-generering for utsending av faktura som vedlegg til epost.
 • ein ekstra mva-sats, slik at ein enkelt faktura kan innehalde både 25,15, 12 og 0 % mva
 • innlegging av logo

For å bruka programma må ein ha Excel rekneark. Utover det stiller ikkje programmet systemkrav.