Fakturaprogram

Landbruksdata Voss as har utvikla eit avansert Excel-basert fakturaprogram.

Prisen er kr. 500, – + MVA.
Programmet er enkelt i bruk, det held styr på fakturaene dine og gjev utskrift på giro-ark:

  • inntil 3 ulike MVA-satsar på samme faktura
  • kobling mot prisliste
  • kundeliste
  • evt vedlegg til giro
  • brukarrettleiing
  • enkel rutine for purring
  • innlegging av logo
  • pdf-generering for utsending av faktura som vedlegg til epost.

For å bruka programma må ein ha Excel rekneark. Utover det stiller ikkje programmet systemkrav.