Aktuelt

26. november 2021

Skatteetaten har varsla ei stor omlegging av skattemeldinga. Det vert slutt på skjema som næringsoppgåve, personinntektskjema osv, og alt vert samla i tema i skattemeldinga. Innsendinga vert også endra. Skatteetaten legg opp til innsending på det nye opplegget våren 2022, men det vert ikkje obligatorisk før våren 2023. For vår del ventar me med omlegginga til rekneskapsåret 2022 med innlevering i 2023, og håpar dei fleste barnesjukdommar er rydda av vegen då. Nytt vert også at du ikkje lenger kan leggja næringstal manuelt direkte i Altinn, alle må no senda gjennom eit godkjent dataprogram

18. mars 2021

Fakturaprogrammet har fått litt ny utforming på giro.

4. februar 2020

Då er både endeleg versjon for 2020 og 2021A klar til nedlasting for kundar.

4. februar 2018

Her er ei morsom tilbakemelding frå kunde som prøvde å gå over til konkurrent: Heia!  No har eg bynt føringa av landbruksrekneskapen i «namn på konkurrent», lagt inn i hovedbok og kunderegister mv. Har fått ført ett bilag, og no gjer eg opp. Det her orke eg ikkje. Vær så snill å ta meg inn i «folden» igjen!  Går det bra? Kan du fakturere meg for eit år til?  Vennlig helsing frå NN

Voss Landbruksrekneskap

"Godt, enkelt og lettfattelig"

Komplett frå bilagsføring til ferdige likningsskjema og skatteutrekning.

Les omtale frå Norsk Landbruk her

tegning

Rekneskap for landbruk

Enklast og raskast i bruk. Dette klarar du sjølv, og til beste timeløna i gardsdrifta di! Programmet er det billigaste alternativet på marknaden - berre kr. 2000,- + mva. og kr. 1200,- for årleg oppdatering.

Rekneskap for anna næring

For deg som driv eit personleg føretak i andre næringar. Pris kr 1200,- + mva og kr 1200,- for årleg oppdatering.

Fakturaprogram

Enkelt og greit program for fakturering. Faktura på papir eller som pdf. Kunderegister, prisliste og purrerutine. Pris kr 500,- + mva. Ingen årleg oppdateringsavgift.