Rekneskap for små lag og organisasjonar

Eit program etter samme mal som vårt tidlegare gratisprogram, men med ny funksjon ved årsskifte.
Oppdatert med VBA-kode, det gamle gratisprogrammet fungerer ikkje lenger med nyare excel. Kan brukast av lag og organisasjonar som ikkje er skatteobjekt eller har mva-plikt. Du vil enkelt og greitt laga resultatrekneskap og balanse.

NB: Du må ha Office for Windows for å bruka programmet.

Pris: kr 600 + mva, inga årleg oppdateringsavgift.