Program

Landbruksdata Voss tilbyr greie og rimelege rekneskapsprogram for bruk i landbruk og anna næring (personlege føretak). Velg i menyen for meir info om dei enkelte programma.