Om oss

Arnfinn Gjerdåker

Dagleg leiar, og einaste tilsette i Landbruksdata Voss as. Har hovudansvar for programutvikling og vedlikehald, og står for stort sett all kundestøtte og sal av program. Er i tillegg bonde, tidlegare med mjølkeproduksjon, men no med sauehald.

Våre lokale samarbeidspartnarar er Hoberg&Vestrheim v/Jarle og Sevre Vestrheim som programmerer oppkobling mot Altinn, og Datahove v/Silje Skorve Paulsen og Lars-Georg S.Paulsen som tek seg av nettside med nedlastingar osv.