Om oss

Arnfinn Gjerdåker

Dagleg leiar i Landbruksdata Voss as. Har hovudansvar for programutvikling, og driv ellers med kundestøtte og sal av program. Er i tillegg bonde, tidlegare med mjølkeproduksjon, men no med sauehald.

Jon Gjerdåker

Tilsett i Landbruksdata Voss as. Har hovudansvar for marknadsføring, og driv ellers med kundestøtte og sal av program. Er utdanna maskiningeniør, og har tidlegare jobba som prosjektleiar innan faget ventilasjon.

Våre lokale samarbeidspartnarar er Hoberg&Vestrheim v/Jarle og Sevre Vestrheim som programmerer oppkobling mot Altinn, og Datahove v/Silje Skorve Paulsen og Lars-Georg S.Paulsen som tek seg av nettside med nedlastingar osv. Marius Skeie Petersen har ansvar for løn og rekneskap for Landbruksdata Voss