Teknisk Excel/Windows

Spørsmål: Eg brukar excel 2007, og etter lagring fungerer ingen av knappane i programmet. Svar:  Dersom du har Office/Excel 2007; pass på at du alltid lagrar i formatet «Excel 97-2003 arbeidsbok». Våre program er tilpassa både nye og eldre versjonar av excel, og derfor må dette formatet brukast konsekvent. Lagring i andre nyare format kan f.eks fjerne alle rutinar i Visual Basic, som knappane refererer til.


Spørsmål:  Jeg arbeider med sjølmeldinga til min kone og meg selv. Imidlertid får jeg ikke vist kona si sjølmelding korrekt på skjermen, og det er ikke mulig å fylle inn tall i regnearket. Se vedlagte skjemdump. Hvorfor blir skjermbildet seende slik ut?  Jeg bruker Windows Vista, med Excel 2007 (har lagra regnearket i 2003-format, ikke i formatet til 2007!). Svar: Last ned og installer Servicepack 1 (SP1) for Office 2007, den første versjonen var full av bugs.


Spørsmål: Ingen knappar virkar i programmet Svar: Då er ikkje makroer aktivert, dvs for strenge sikkerheitsinnstillingar har blokkert det som ligg «bak» knappane. I excel 2007må du klikke på sirkelen heilt oppe til venstre – velge alternativer for excel – klareringssenter – innstillinger for klareringssenter – makroinnstillinger. Der skal du kunne senke sikkerheitsnivået på permanent basis, sjølv om ikkje Microsoft tilrår det. Det skal du ta med stor ro dersom du ellers har eit godt antivirusprogram. I eldre versjonar av excel: Verktøy-makro-sikkerheit-lågt nivå


Spørsmål: Jeg er interessert i å kjøpe regnskapsprogrammet deres for landbruk. Jeg bruker imidlertid Ubuntu sitt linux operativsystem, med OpenOffice som kontorprogram. OpenOffice åpner og behandler alle typer Excel-filer, og kan også lagre documenter i Excel-format. Spørsmålet er: Kan jeg bruke regnskapsprogrammet deres?
Svar: Desverre kan ikkje OO brukast, pga at det ikkje har støtte for Visual Basic, som er den programmeringa som ligg bak alle knappar og funksjonar i programmet vårt. Dermed er me henvist til Excel, beklagelegvis (?).